Plant Propagation: Peperomia

پپرومیا <plant propagation guide></plant>

پپرومیا را می توان از طریق چندین روش از جمله قلمه برگ و تقسیم برگ تکثیر کرد. در اینجا مراحل مربوط به هر روش آورده شده است:

1- قلمه برگ:
 • یک برگ سالم و بالغ از گیاه مادر انتخاب کنید. یک برگ با دمبرگ (ساقه کوچکی که برگ را به ساقه اصلی متصل می کند) انتخاب کنید.
 • از یک چاقوی تمیز و تیز یا قیچی برای بریدن برگ همراه با یک تکه کوتاه از دمبرگ استفاده کنید.
 • اجازه دهید انتهای بریده شده برای یک یا دو روز خشک و پینه‌دار شود. این به جلوگیری از پوسیدگی در طول فرآیند انتشار کمک می کند.
 • انتهای بریده شده برگ را در یک مخلوط گلدانی با زهکشی خوب بکارید. می‌توانید آن را داخل خاک قرار دهید یا روی سطح قرار دهید، زیرا برگ‌های پپرومیا می‌توانند از دو انتها ریشه بزنند.
 • خاک را همیشه مرطوب نگه دارید اما غرق در آب نباشید. قلمه را در مکانی با نور روشن و غیر مستقیم قرار دهید.
 • ریشه ها باید بعد از چند هفته شروع به شکل گیری کنند و گیاهچه جدیدی ظاهر می شود.
2- بخش:
 • Peperomia Marble را با احتیاط از گلدان آن جدا کنید و مطمئن شوید که دید واضحی از ساختار ریشه دارید.
 • تقسیم‌بندی‌های طبیعی یا ساقه‌های جداگانه را شناسایی کنید، مطمئن شوید که هر تقسیم‌بندی دارای ریشه‌هایی است.
 • هر قسمت را با مخلوط گلدان تازه و با زهکشی خوب در گلدان مخصوص خود بکارید.
 • قسمت های تازه گلدان را آبیاری کنید و آنها را در نور روشن و غیر مستقیم قرار دهید.
 • به مراقبت از آنها مانند گیاه پپرومیا بالغ ادامه دهید.
3- تکثیر آب:
 • یک قلمه ساقه سالم با چند برگ متصل بردارید.
 • قلمه را در ظرفی با آب قرار دهید، گره ها را (جایی که برگ ها چسبیده اند) زیر آب قرار دهید اما برگ ها را بالای آب نگه دارید.
 • برای جلوگیری از رکود آب را به طور مرتب تعویض کنید.
 • پس از رشد ریشه، قلمه را به گلدانی با خاک با زهکشی خوب منتقل کنید.